Pozwolenie Na Broń – Skrócony Opis Procedur

2018-07-19

Pozwolenie Na Broń

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń oraz listy wymaganych załączników publikowane są na stronach internetowych komend policji. To właśnie komendant wojewódzki policji w regionie zameldowania jest organem właściwym do wydania decyzji ws. przyznania lub odmowy prawa do posiadania broni. Decyzja taka ma charakter administracyjny – tak stanowi Ustawa o broni i amunicji.

Pozwolenie Na Broń

Jeżeli na podstawie przedłożonego wniosku komendant policji dojdzie do wniosku, iż pozwolenia może udzielić, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wyniku procedury oraz terminie odbioru dokumentów. Przygotowane pozwolenie na broń będzie zawierało cel, w jakim zostało wydane, rodzaj broni oraz ilość egzemplarzy, której dotyczy. Poza tym oczywiście będzie pozwalało na identyfikację właściciela pozwolenia. Razem z pozwoleniem na broń wydawane jest specjalne zaświadczenie, które stanowi podstawę dokonania zakupu – bez niego nie można legalnie nabyć ani jednej sztuki broni i ani jednego naboju. Takie zaświadczenie zachowuje ważność przez 3 miesiące od daty wydania. Jednak jeśli w tym czasie nie kupimy broni wskazanej na zaświadczeniu, będziemy mogli poprosić o kolejne i zostanie ono wydane bez konieczności przechodzenia całej procedury weryfikacji.

Zakup i Rejestracja Broni

Po zakupie broni w ciągu pięciu dni należy bezwzględnie dokonać obowiązku rejestracji każdej sztuki. Potwierdzeniem dokonania rejestracji broni jest wpis w legitymacji posiadacza broni dokonywany bezpośrednio po dodaniu broni do systemu ewidencji. Aby zarejestrować broń trzeba mieć dowód sprzedaży (faktura, umowa cywilna) oraz samą broń.

Wygaśnięcie Pozwolenia Na Broń

Kiedy pozwolenie na broń wygaśnie i nie zostanie odnowione, zostanie wycofane lub utraci ważność z innych przyczyn, przez 30 dni od tej daty można jeszcze legalnie sprzedać broń, a w przeciwnym razie oddać do depozytu właściwej jednostki policji lub żandarmerii wojskowej. W czasie obowiązywania pozwolenia na broń dopuszcza się również obrót bronią pomiędzy podmiotami posiadającymi dopuszczenie do posiadanie danego rodzaju uzbrojenia.

Kwestie finansowe związane z deponowaniem broni są dość zawiłe i w tym zakresie warto zapoznać się z odnośnymi przepisami Ustawy o broni i amunicji (artykuły 19, 36, 22, 41, 42, 43 oraz 54)


© 2021. Strzelec24.pl